Регламент УС

РЕГЛАМЕНТ
Учнівського Самоврядування СЗШ №44 ім. Т.Г. Шевченка м. Львова

1. Загальні положення
1.1. Учнівське Самоврядування СЗШ №44 ім. Т.Г. Шевченка (далі просто УС) діє на підставі Всесвітньої декларації про права дитини, Закону України «Про освіту» та Статуту школи.
1.2. УС об’єднує і представляє інтереси всіх учнів школи, є організацією, незалежною від органів влади, будь-яких партій чи політичних об’єднань.
1.3. УС є єдиним представником учнівської громади школи.

2. Органи влади УС
2.1. Органами влади УС є: Правління, Голови самоврядувань класів, Ревізійна комісія.
2.2. Правління керує поточною роботою УС.
2.2.1. До правління входять 8 учнів: Голова УС і заступник Голови УС, учнівська рада школи.
2.2.2. Правління формується шляхом загального таємного голосування, участь в якому беруть учні 5-11 класів школи.
2.2.3. До компетенцій Правління входить:
– керівництво поточною роботою УС;
– представлення УС;
– створення комісій та призначення їх голів;
– ведення документації роботи УС.
2.2.4. Протягом навчального року збори Правління проводяться не рідше, ніж 1 раз на два тижні. Збори Правління скликає і проводить Голова УС. На першому засіданні Правління розподіляє і затверджує обов’язки між членами Правління та представляє їх Раді.
2.3. До компетенцій голів самоврядувань класів належить:
– обрання представників до учнівської ради школи і їх усунення;
– ухвалення Регламенту УС та інших внутрішніх правил (Кодекс поведінки учнів, Положення про користування мобільними телефонами, програма «Бонус за успіх») та внесення необхідних змін і поправок;
– обрання виборчої комісії, яка проводить вибори до владних органів УС;
– обрання ревізійної комісії.
– створення комісій і призначення їх голів (по одному від 5-11 класу) із членів УС;
– прийняття рішень з основних напрямків діяльності УС.
2.4. Ревізійна комісія є основним органом внутрішнього контролю.
2.5. Учнівська рада школи – орган влади УС, зобов’язаний захищати права, честь і гідність окремих учнів та учнівських груп, представляти їх перед адміністрацією школи і Педагогічною радою.

3. Термін повноважень органів влади УС, вибори
3.1. Всі органи влади УС обираються терміном на 1 навчальний рік.
3.1.1. Членами органів влади УС можуть бути виключно учні 5-11 класів школи. У момент вибуття зі школи (закінчення навчання, перехід в іншу школу і т. п.) вони автоматично перестають бути членами УС і його органів влади.
3.1.2. Вибори в органи влади УС проводяться таємно за необмеженої кількості кандидатів. Вибори організовує і контролює виборча комісія, яку створює Рада.
3.1.3. Вибори делегатів до голів самоврядувань 5-11 класів проводяться у вересні окремо в кожному класі і визначаються дійсними, якщо у них взяло участь більше, ніж 2/3 учнів класу.
3.2. Вибори Ревізійної комісії проводяться у жовтні і визначаються дійсними, якщо у них взяла участь більше, ніж половина членів Ради.
3.2.1. Кандидатів у Ревізійну комісію члени Ради подають письмово за тиждень до виборів. У заявці повинна також бути згода кандидата.
3.2.2. На першому зібранні Ревізійна комісія обирає з числа своїх членів Голову комісії.
3.3. Вибори до Правління УС проводяться у травні. Не пізніше, ніж у перший тиждень квітня Виборча комісія інформує учнів про порядок проведення виборів.
3.3.1. Протягом двох тижнів після вказаного вище терміну учні 7-10 класів можуть висувати кандидатури на пост голови УС і проводити передвиборчі кампанії.
3.3.2. Вибори проводяться у перший тиждень травня. Вибори є таємними, в них беруть участь всі учні 5-10 класів школи. У виборах перемагає кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів. Кандидат, який знаходиться на другому місці за кількістю отриманих голосів, автоматично стає заступником голови УС.

4. Координатор УС (педагог-організатор)
4.1. Координатор УС є його радником, допомагає в його роботі своїми знаннями і досвідом. Він має право брати участь у всіх формах роботи УС.
4.2. Координатора УС вибирає адміністрація школи.

5. Комісії і секції
5.1. Для реалізації своїх планів голови класних самоврядувань можуть створювати комісії за сферами діяльності та компетенціями.
5.2. Оголошення про створення комісії, сферу її діяльності, термін дії і склад подається Координатору УС протягом тижня з моменту її створення.

6. Кінцеві рішення, зміна Регламенту
6.1. Оскільки цей Регламент не передбачає іншого, всі рішення приймаються більшістю голосів.
6.2. Цей Регламент представляється і обговорюється:
– у всіх класах перед виборами голів класних самоврядувань;
– під час першого після виборів засідання Ради УС.
6.3. Регламент доступний для всіх учнів школи (розміщений на сайті школи у блоці «Учнівське Самоврядування»).
6.4. Пропонувати поправки до Регламенту можуть голови класних самоврядувань. Пропоновані поправки ставляться на голосування на спеціально скликаному засіданні Ради УС. Зміни до Регламенту УС приймаються більшістю (2/3) голосів у присутності більш, ніж половини складу Ради.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial