Психологічна служба

 

Практичний психолог

Пуцан Ірина Андріївна

Стаж роботи практичним психологом – з 1996 року.
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», «Практичний психолог – методист».

Запис на онлайн – консультування з практичним психологом здійснюється за телефоном 099 4719 657

Соціальний педагог

Воробйова Наталія Ярославівна

Стаж роботи соціальним педагогом – з 2020 року.
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст».

Запис на онлайн – консультування із соціальним педагогом здійснюється за телефоном 067 926 7118

 

Організація належного соціально – психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу
ЛСЗШ І – ІІІ ступенів № 44 ім. Т.Г.Шевченка

    У закладі освіти діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

     Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями.

     До складу психологічної служби входять практичний психолог і соціальний педагог закладу освіти. У своїй діяльності фахівці психологічної служби керуються Конституцією України, Законом України «Про світу» (05.09.2017), Законом України «Про повну загальну середню освіту» (18.03.2020), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (19.01.2019), наказом МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» (25.09.2020), Положенням про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509), рекомендаціями МОН « Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.» та іншими нормативно-правовими актами.

     Профілактичні, просвітницькі і корекційні заняття, години психолога, тренінги, які проводять працівники психологічної служби, формують у здобувачів освіти навички спілкування з однолітками і дорослими, уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій, свідомо ставитися до збереження власного здоров’я, долати шкідливі звички, протидіяти насильству, розвивати психологічну культуру. Ці заходи пов’язані з первинною профілактикою, спрямованою на налагодження конструктивної соціальної взаємодії учасників освітнього процесу, і дають можливість здобувачам освіти пізнати самих себе та оточуючих, виробити імунітет до негативних викликів сьогодення, сформувати усвідомлене ставлення до вибору майбутньої професії, набути комунікативних навичок, розвивати уміння будувати стосунки з протилежною статтю.

Основний зміст просвітницької роботи фахівців психологічної служби закладу освіти полягає у:
– формуванні культури здорового способу життя;
-інформуванні про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;
– ознайомленні учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет;
– інформуванні молоді з проблем торгівлі людьми;.
– популяризації ненасильницької моделі поведінки;
– інформуванні про соціально-небезпечні хвороби;
– ознайомленні педагогів та батьків з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини.

      У 2021-2022 навчальному році фахівці психологічної служби будуть сприяти формуванню в учасників освітнього процесу потреби:
– набувати навичок свідомого, відповідального споживання медіа-продукції, розвитку критичного мислення, здатності відокремлювати оцінювальні судження, що транслюються у медіапросторі, від реальних фактів;
– обмеження себе, особливо в критичних ситуаціях, споживанням інформації лише в обсягах, необхідних і достатніх для вирішення певної життєвої проблеми; 
– адекватно оцінювати масштаб своєї особистої життєвої ситуації;
– виробляти у себе толерантність до невизначеності, усвідомлення, що від загроз та небезпек, які з’являються в сучасному світі, можна успішно захищатися навіть за умови недостатнього знання про їхні причини, якщо опанувати надійні способи захисту.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial