Соціально – психологічна служба

 

Практичний психолог

Пуцан Ірина Андріївна

Стаж роботи практичним психологом – з 1996 року.
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», «Практичний психолог – методист».

Закінчила:

У 1995 році Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю практична психологія. Присвоєно кваліфікацію шкільний психолог – практик.
У 1986 році Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю хімія. Присвоєно кваліфікацію хімік. Викладач.

У 1981 році середню загальноосвітню школу №44 ім. Т. Г. Шевченка м. Львова з золотою медаллю.

Сертифікація:
Учасниця тренінгу « Тілесність» за навчально – методичною програмою Паризького Інституту Гештальту « Робота з тілесністю в психотерапії». Сертифікат ГО Центр практичної психології і психотерапії «Нові можливості». Львів 17 листопада 2016 року.
Учасниця семінару «А-В-С психологічної допомоги потерпілим в зоні бойових дій та їх рідним». Сертифікат Українського інституту когнітивно – поведінкової терапії. Львів 19 – 21 вересня 2014 року.
Прослухала цикл семінарських занять на тему:«Гармонізація стосунків між чоловіком і жінкою » з 13 травня по 17 травня 2013 року. Сертифікат Всеукраїнського громадського руху « Твереза Україна » і навчально – методичного центру освіти м. Львова.
Учасниця Всеукраїнської науково – практичної конференції « Актуальні питання організації роботи щодо захисту прав дітей ». Сертифікат Львівської обласної державної адміністрації, Служби у справах дітей, Головного управління освіти та науки, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Львівської міської ради, Асоціації практикуючих психологів Львівської області. Львів 17 – 18 травня 2012 року.
Учасниця регіонального науково – практичного семінару «Психолого – педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня» . Сертифікат Національної академії педагогічних наук України, Інституту обдарованої дитини, львівської спеціалізованої школи «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого – правового профілю, національного центру «Мала Академія Наук України ». Львів 18 квітня 2012 року.
Пройшла курс навчання основам собріології і отримала базові знання про тверезий спосіб життя з 08 по 12 жовтня 2012 р. Сертифікат Всеукраїнського громадського руху « Твереза Україна» та навчально – методичного центру освіти м. Львова.
Прослухала курс «Основи інформаційно – комунікаційних технологій». Сертифікат Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Учасниця науково – практичної конференції на тему: « Агресивна поведінка у дітей: причини виникнення та корекція». Сертифікат Головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, кафедри психіатрії і психотерапії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького і КЗ Львівського обласного дитячого психоневрологічного диспансеру згідно наказу ГУОЗ ЛОДА № 906 від 09. 11 2011 р. Львів 23 листопада 2011.
Учасниця « Школи професійного розвитку педагогів» 26 – 27 жовтня 2011р. Сертифікат Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради і навчально – методичного центру освіти м. Львова.
Учасниця науково – практичної конференції на тему: « Перспектива розвитку нових моделей послуг для підлітків з депресивним розладом в Україні». Сертифікат Головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації і Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру згідно наказу ГУОЗ ЛОДА № 726 від 6. 09. 2011 р. Львів 15 вересня 2011.
Учасниця, керівник секції міської конференції в рамках проведення осінньої школи професійної майстерності на тему: «Психолого – педагогічні аспекти профілактики насильницьких проявів в учнівському середовищі». Сертифікат управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради і навчально – методичного центру освіти м. Львова. 26 – 27 жовтня 2011р.
Прослухала 24 – годинний курс навчання «Інтерактивні технології у вихованні». Сертифікат відділу освіти Шевченківської районної адміністрації м. Львова . 5 -7 травня 2010р.
Учасниця міжнародного семінару з превентивного і морального виховання учнів «Майбутнє починається сьогодні». Свідоцтво Всеукраїнської громадської організації «Міжнародний шкільний проект». Львів, квітень 2010р.
Учасниця міжнародної Коліско –конференції “ Мистецтво виховання – шлях до здорового розвитку ”, 18-24.06.2006, м. Судак.
Учасниця навчально-практичного семінару «Корекція емоційних розладів особистості методом психотерапії на піску». Сертифікат про підвищення кваліфікації Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи від 17.11.2006.
Прослухала курс лекцій доктора філософських наук професора Циби Віталія Трохимовича «Основи соціалізації особистості». Сертифікат університету «Львівський Ставропігіон» від 11.05.2006.
Учасниця семінару з підготовки обласних педагогів-тренерів Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Свідоцтво АПНУ, Програми Розвитку ООН від 18.11.2004.
Учасниця заключної конференції проекту «Світло вночі». Сертифікат Zonta International, УСП від 15.03.2002.
Учасниця семінару-тренінгу за програмою міжнародного проекту «Молодь на розпутті». Сертифікат ЛОІППО від 06.04.2001.
Учасниця конференції «Відносини без насильства…?». Сертифікат Zonta International, УСП від 10.12.2000.
Учасниця І-ої науково-практичної конференції “Народження на межі тисячоліть “ (спроба ідентифікації). Посвідчення УСП від 02.12.2000.
Учасниця семінару «Основи планування сім’ї та безпечної статевої поведінки». Сертифікат Української Асоціації планування сім’ї від 26.01.1999.
Учасниця науково – практичного семінару “Психологічні проблеми попередження та корекції наслідків насильства над дітьми ”. Посвідчення Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, 1999.
Прослухала курс “ Методика проведення авторської освітньої програми “ Життя і Любов ”. Довідка дослідницького центру МОУ від 11.09.1999.

Соціальний педагог _____________________

 

Психологічна служба СЗШ №44 ім. Т. Г. Шевченка

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України , іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність психологічної служби забезпечується практичним психологом та соціальним педагогам. За своїм статусом працівники психологічної служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

Основні завдання психологічної служби полягають у:

   • сприянні повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
   • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
   • профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

   • діагностика – психологічне обстеження учнів та класів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів,  визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
   • корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
   • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
   • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
   • прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Діяльність психологічної служби включає такі  основні напрями:

   • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів
   • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім`ї;
   • превентивне виховання метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

Практичний психолог школи:

   • бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я;
   • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учня до навчання у школі та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу;
   • розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів;

 

   • сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
   • проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів;
   • формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Соціальний педагог школи:

   • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, шкільного колективу; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів;
   • прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
   • дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну допомогу учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
   • сприяє захисту прав учнів і представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;
   • бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед учнів;
   • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

 

Організація належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу у 2020-2021н. р.

Оскільки зростає кількість випадків насильства над дітьми, яке є серйозним порушенням їх прав та може мати довготривалі і руйнівні наслідки на все життя – перед психологічною службою навчального закладу стоїть завдання  щодо надання допомоги учасникам навчально-виховного процесу в цьому питанні .

 На сьогодні булінг перетворився на доволі поширене явище, за яким стоїть ціла низка соціальних, психологічних та педагогічних проблем. Найчастіше булінг відбувається в місцях, де контроль з боку дорослих менший або відсутній взагалі. Сьогодні набирає обертів кібербулінг — приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету. Виходячи із зазначених тенденцій і проблем актуальним є забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально – психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів.

Викликає тривогу рівень правопорушень та кримінальної злочинності, вчинених дітьми. Відповідно до Національного звіту за 2015 рік щодо наркотичної ситуації в Україні у 2014 році зареєстровано 3 515 дітей ( від 0 до 17 років включно), яким вперше поставлено діагноз психічних та поведінкових розладів, пов’язаних зі вживанням психоактивних речовин. Ситуація щодо вживання алкогольних та наркотичних речовин дітьми і молоддю залишається критичною. Тому одним із  важливих завдань, що стоять перед психологічною службою на даному етапі, є профілактика асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля, суїцидальної поведінки тощо).

Щорічно сотні українців стають жертвами торгівлі людьми, причому часто це відбувається через необізнаність і недбалість самих людей. Тому важливою залишається профілактична робота щодо протидії торгівлі людьми.

Запровадження вивчення психологічних дисциплін дає можливість підліткам пізнати самих себе та оточуючих, сформувати імунітет до негативних викликів сьогодення, організувати усвідомлений вибір майбутньої професії, набути комунікативних навичок, розвивати уміння будувати стосунки з протилежною статтю.

У 2016-2017 н.р. продовжується робота з надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням і їх сім’ям в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО.

Актуальною залишається проблема психологічної готовності випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. Даній проблемі приділятиметься увага на «годинах психолога» у 11 класі.

Доречною є допомога психолога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу, покращенні шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в учнівських колективах.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial