Психологічна служба

 

Практичний психолог

Пуцан Ірина Андріївна

Стаж роботи практичним психологом – з 1996 року.
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», «Практичний психолог – методист».

Запис на консультацію з практичним психологом здійснюється за телефоном 099 4719 657

Соціальний педагог

Воробйова Наталія Ярославівна

Стаж роботи соціальним педагогом – з 2020 року.
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст».

Запис на консультацію з соціальним педагогом здійснюється за телефоном 067 926 7118

 

Організація належного соціально – психологічного супроводу всіх учасників освітнього   процесу     ЛСЗШ І – ІІІ ступенів № 44 ім. Т.Г.Шевченка

    У закладі освіти діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне
вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з
урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних
особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань.
     Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики,
молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також
комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді,
фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими
організаціями.
     До складу психологічної служби входять практичний психолог і соціальний педагог
закладу освіти. У своїй діяльності фахівці психологічної служби керуються Конституцією
України, Законом України «Про освіту» (05.09.2017), Законом України «Про повну загальну
середню освіту» (18.03.2020), Етичним кодексом психолога, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (19.01.2019),
наказом МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої
освіти» (25.09.2020), Положенням про психологічну службу у системі освіти України (наказ
Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509), постановами Кабінету
Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 957 «Про порядок організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від  26 квітня 2022 року № 483 «Про
внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 609 «Про
затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної
освіти», листом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-487, “Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки
домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та
службами”, листом ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 “Про перелік діагностичних методик
щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей”, розпорядженням КМУ
від 02.06.2023 № 496-р, листом МОН від 30.05.2023 № 1/5735-22 «Про запобігання та
протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні», листом ІМЗО від
29.03.2023 № 21/08-479 «Про Всеукраїнську програму метального здоров'я «Ти як?».

Закон України «Про освіту» та Положення про психологічну службу у системі освіти
України визначають загальне спрямування діяльності психологічної служби в закладах
освіти щодо проблеми профілактики стресів, зокрема розв’язання освітніх та виховних
завдань, що сприятиме збереженню психологічного здоров’я всіх учасників освітнього
процесу, формуванню моделі бажаної поведінки, усвідомленню основних рис відповідальної
поведінки, повноцінному розвитку особистості, створенню умов для формування мотивації
до самовиховання й саморозвитку. Головним пріоритетом діяльності закладів освіти є
забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які постраждали від
російської збройної агресії.
Основний зміст просвітницької роботи фахівців психологічної служби закладу освіти
окреслено у таких напрямах:
– ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги
учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків;
– інформування з проблем торгівлі людьми;
– інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного
стану в Україні;
– формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
– інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин,
алкоголю та тютюнопаління;
– ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет
(шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
– ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу
повітряної тривоги;
– популяризація ненасильницької моделі поведінки;
– формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в
особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
– ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та
умовами сприятливого розвитку дитини.
Триваюча широкомасштабна збройна агресія російської федерації проти України
викликала стрес у всіх учасників освітнього процесу. За таких умов істотно зростає роль
психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення своєчасного і систематичного
надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього
процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. Вагомого значення набуває
створення психологічно комфортного освітнього простору для здобувачів освіти,
забезпечення якісного освітнього процесу для здобувачів освіти, які мають психологічну
травму, та надання своєчасної підтримки педагогічним працівникам. Саме психологічна

служба покликана навчити, як жити в злагоді з самим собою та з іншими, як вступати у
стосунки зі світом, щоб життя приносило задоволення.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial