Наше сьогодення

У Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 44 ім. Т.Г.Шевченка у 2016-2017 навчальному році навчається 658 учнів, функціонує 24 класи.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА (1 – 4 класи):

10 класів, 305 учні, середня наповнюваність класу – 30,5 чол.;

ОСНОВНА ШКОЛА (5 – 9 класи):

12 класів, 311 учнів, середня наповнюваність класу – 25,9 чол.;

СТАРША ШКОЛА (10 – 11 класи):

2 класи, 42 учнів; середня наповнюваність класу – 21,0 чол.;

Працює 3 групи продовженого дня для учнів 1 – 4 класів.
Вивчається дві іноземні мови: англійська мова – з 1-го класу, польська мова – з 5-го класу.
В 1 – 4 класах викладається хореографія, що забезпечує рухову активність молодших школярів, сприяє естетичному вихованню і фізичному розвитку дітей.

Школа ІІІ ступеня працює за навчальними планами універсального профілю з розподілом класу на дві профільні групи – суспільно-гуманітарного та природничо-математичного спрямування.

НАШІ ЦІЛІ:
Школа працює над проблемою “Реалізація Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти через впровадження оновленого змісту освіти на засадах особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів до навчання”.

Сьогодні ми пропонуємо своїм учням освітній досвід, який максимально розкриває їхній навчальний потенціал та адаптовує до суспільного життя. Ми прагнемо бачити наших дітей незалежними особистостями з широким світоглядом, які критично мислять та розвивають свої здібності.

Ми прагнемо виховати випускників, які:
– самостійно навчаються протягом всього життя;
– знають свої сильні сторони;
– гнучкі та легко адаптуються до змін;
– мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення;
– відповідальні громадяни своєї Батьківщини, які діють, керуючись морально-етичними нормами.

 

ЦІННОСТІ ТА ЗАВДАННЯ:
– розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та пізнавальній активності;
– повага до дитини;
– формування навичок роботи у колективі, толерантності, вміння ефективно співпрацювати;
– прозорі та відкриті стосунки між усіма учасниками навчального процесу — учнями, педагогами і батьками;
– виховання особистості дитини з урахуванням найкращих національних та світових традицій для формування відкритої свідомості сучасного громадянина;
– безперервний розвиток вчителів, підвищення їхнього професійного рівня через мотивацію та саморозвиток.

Навчально-виховний процес в школі – це процес взаємодії учнів, вчителів та батьків, адже сім’я – це середовище первинної соціалізації дитини, джерело її емоційної підтримки, засіб передачі та збереження цінностей.

МИ ЧЕКАЄМО ВІД БАТЬКІВ:
– віри у свою дитину та прийняття не лише її сильних сторін, а й слабких;
– бажання розвивати творчі здібності та всіляко заохочувати прояви ініціативи свого сина чи доньки;
– довіри до всіх, хто працюватиме з дитиною в школі;
– живого інтересу шкільними справами дитини;
– толерантності до думок оточуючих;
– підтримки здорового способу життя;
– поваги до української мови, культури та традицій.

МИ ВІРИМО В ДИТИНУ,
МИ ВІРИМО В СЕБЕ,
МИ ВІРИМО В СВОЮ СПРАВУ.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ УСІХ, ХТО ПОДІЛЯЄ НАШІ ЦІННОСТІ!