Інтелект України

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 16.05.2016 року № 08-01/266 «Про упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області»  з 01 вересня 2016 року 1-А клас школи  навчається   за Типовим навчальним планом для ЗНЗ І ступеня, які  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженим наказом МОН України від 04.12.2014 року № 1439.

Впровадження   проекту у школі  здійснює вчитель початкових класів Юрдига Оксана Володимирівна, яка   пройшла підготовчі курси на базі кафедри початкової школи Мелітопольського педагогічного університету ім. Б. Хмельницького.

Сутність науково-педагогічного проекту «Інтелект України»  полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а в набутті  нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці,  розвитку пізнавальних процесів та якостей особистості школяра.

Експериментальні навчальні плани розроблені відповідно   до наказів МОН України й  оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається в розробці і створенні альтернативних підручників, якими і є посібники науково-педагогічного проекту «Інтелект України», що стали виразником певної педагогічної технології. Навчальні посібники проекту повноцінно реалізують ідеї особистісно орієнтованого навчання, діяльнісний підхід до організації навчального процесу та емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію.

 Важливим моментом проекту є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Досвід творчої діяльності фіксується в посібниках у формі частково-пошукових завдань. Велику увагу автори проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі. Для кожного предмету й на кожний урок розроблені  музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички.


Детальнішу інформацію про науково-педагогічний проект «Інтелект України можна отримати на сайті “Інтелект України” http://intellect-ukraine.org/.

Умови конкурсу приймання  учнів до класів

Нормативна база проекту :

Наказ Міністерства освіти і науки України №1439 від 4.12.2014 року «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів»

Нормативні документи забезпечення реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України»